Ethics & Plagiarism

Etika Pengarang/Penulis

Pengarang memberi jaminan kepada jurnal yang berikut:

(i) bahawa sumbangan itu adalah hasil kerja asal mereka;

(ii) bahawa ia mengandungi, tidak kira apa pun, kandungan yang memfitnah atau sebaliknya menyalahi undang-undang atau yang menceroboh hak privasi atau publisiti atau melanggar mana-mana hak proprietari (termasuk hak cipta);

(iii) bahawa sumbangan itu belum diterbitkan di tempat lain secara keseluruhan atau sebahagiannya dan bahawa tiada perjanjian untuk menerbitkan adalah tertunggak selain daripada perjanjian ini. Pengarang bersetuju untuk bertanggungjawab dan memastikan jurnal, editor, kakitangan dan organisasi gabungannya tidak berbahaya terhadap sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran atau ketidaktepatan mana-mana jaminan yang disenaraikan di atas.

 

Plagiarism

JKLM tidak bertolak ansur terhadap plagiarisme. Semua manuskrip yang dihantar hendaklah disemak  untuk mengelakkan berlakunya plagiarisme. Jurnal ini juga aktif menyaring artikel menggunakan perisian plagiarisme Turnitin. Mana-mana manuskrip yang melebihi 20% persamaan termasuk lebih daripada 5% daripada sumber tunggal akan ditolak secara automatik.